Πηγές

Καθημερινή παρακολούθηση & καταγραφή του ηλεκτρονικού τύπου : Sites, Blogs, Portals.

Καθημερινή παρακολούθηση & καταγραφή Social Media : Facebook, Twitter.

Καθημερινή παρακολούθηση & καταγραφή του τηλεοπτικού προγράμματος : Δελτία ειδήσεων, Ενημερωτικές & Ψυχαγωγικές εκπομπές.

Καθημερινή παρακολούθηση & καταγραφή του ραδιοφωνικού προγράμματος : Όλο το πρόγραμμα.